home visie werkwijze historie projecten contact

   
Disclaimer en copyright © 2011 BY Tonke Joppe interieurarchitectuur en ontwerp
De website van BY Tonke Joppe is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. By Tonke Joppe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. By Tonke Joppe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Ontwerpen en beeldmateriaal
De ontwerpen die op deze website zijn geplaatst zijn gemaakt door Tonke Joppe. Het betreft ook ontwerpen die zijn gemaakt tijdens haar dienstverband bij andere bureaus. Voor elk project wordt daarom omschreven voor welke opdrachtgever en door welk architectenbureau het ontwerp werd gerealiseerd. Ook sommig beeldmateriaal is afkomstig van deze architectenbureaus. Indien er een probleem zou zijn met het plaatsen van dit beeldmateriaal op deze website, neem dan contact met ons op via de contact pagina.