home intro visie werkwijze historie portfolio contact

   
Geen luchtkastelen...

Tonke Joppe werkt als interieurarchitect zowel voor particulieren als voor instellingen en het bedrijfsleven. De rol van BY Tonke Joppe kan wisselen van een advies voor een paar uurtjes, tot een project van A tot Z.

Na een eerste gesprek wordt een een indicatieve urenbegroting of een offerte op basis van projectfases voor het interieurontwerp opgesteld. Het proces zal volgens heldere afspraken verlopen.
Doorgaans verloopt het ontwerp in fases die afhankelijk van de opdracht wel of niet, geheel of gedeeltelijk toegepast worden:

Onderzoeksfase: Programma van Eisen en gegevens in kaart brengen.
Schetsontwerp: presentatie van het concept.
Definitief ontwerp: kleur- en materiaalvoorstel, verlichting en meubelvoorstel.
Bouwvoorbereidingsfase: werktekeningen, een werkomschrijving en offerteaanvragen.
Uitvoeringsfase: begeleiden van de bouw.
Eindoplevering: begeleiden van de oplevering en nazorg

Gedurende het gehele traject wordt wanneer nodig overlegd met zowel de opdrachtgever als eventuele adviseurs, uitvoerenden en leveranciers.
BY Tonke Joppe neemt graag de coördinatie en begeleiding van de werkzaamheden van uitvoerenden en leveranciers op zich.
Als onafhankelijk bureau is BY Tonke Joppe niet gebonden aan bepaalde uitvoerende bedrijven of leveranciers. Zij kan daardoor voor een goede algehele budgetbewaking zorgen en anticiperen daar waar nodig en/of gewenst is.
Budget en planning komen aan de orde en zullen gedurende het gehele traject waar mogelijk inzichtelijk gemaakt worden.
Indien nodig kan er een samenwerking aangegaan worden met specialisten op het gebied van o.a. bouwkunde, constructie en wet- en regelgeving.

BY Tonke Joppe werkt volgens De Nieuwe Regeling Rechtsverhouding opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur DNR 2005. Interieurarchitect is een beschermde titel. Tonke Joppe is ingeschreven bij het SBA architecten register.