home intro visie werkwijze historie portfolio contact

   
Je thuis voelen...

Privé-huizen, zorgcentra, RTV studio’s, sportverenigingen, winkels, kantoren, scholen, kinderdagverblijven maar ook meubels en kleur- en lichtadviezen; Tonke Joppe is thuis in de meest uiteenlopende projecten van elke omvang.
Zij biedt u oplossingen die praktisch en origineel zijn. Haar deskundigheid kan je in veel gevallen tijd, geld en zorg besparen.

De basis van het maken van een goed ontwerp is te luisteren naar de opdrachtgever.
Wat is de ontwerpopgave? Wat zijn de randvoorwaarden? Wat is het budget? Op welke manier wil de gebruiker werken of wonen? Wat kan het interieur hier voor bijdrage aan leveren?
In haar ontwerpen geeft Tonke Joppe antwoord op die vragen. Ze denkt mee, maar gaat ook verder dan dat.
Door het inzetten van creativiteit, kennis en ervaring begeleidt BY Tonke Joppe je in het maken van de juiste keuzes. Keuze op het gebied van esthetiek en projectbegeleiding, maar ook op het gebied van duurzaamheid.

BY Tonke Joppe streeft ernaar gezamelijke ambities op het gebied van duurzaamheid waar te maken en interieurs te ontwikkelen die zo min mogelijk beslag leggen op het milieu.
Hierbij wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van energiezuinige installaties en duurzame en cradle to cradle materialen toe te passen. In het ontwerpproces wordt gezocht naar optimale gebouwindelingen. Daarbij wordt bijvoorbeeld afgewogen of flexibiliteit of het toepassen van het nieuwe werken nuttig kan zijn.
Het streven is een balans te vinden tussen duurzame oplossingen, een mooi en functioneel ontwerp en kosten en baten op de korte en lange termijn.

Organisatorisch talent, flexibiliteit, en inventiviteit worden ingezet waardoor het proces de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Mede door goede communicatie met de betrokken partijen en een inspirerende, praktische kijk op de ontwerpopgave, resulteert het ontwerp- en realisatieproces in een optimaal interieur waarin je je thuis voelt.
By Tonke Joppe verrast je met haar sterke ontwerpen, die verder gaan dan je verwacht.
disclaimer